Du kan bruke sikkerhetsperler i størrelsen 12 mm når du må fullføre prosjekter som. smokkesnorer, barnevognshengere, barnevognskjeder, nøkkelringer etc. I sikkerhetsperlene bores hullet litt større i den ene siden av perlen enn den andre siden. Da kan du begge lagre knuten inne i perlen, men samtidig sørger du også for. at knuten ikke kan trekkes gjennom perlen slik at arbeidet ditt ikke blir ødelagt - og ikke minst utgjør en fare for barnet. Smart ikke sant?