Jeg venter lige på at vinduesmalingen kommer hjem fra leverandøren :)